FINNOMENA Podcast
FINNOMENA LIVE - ”มุมมองการลงทุนระยะยาวฝ่าข้ามวิกฤต”

FINNOMENA LIVE - ”มุมมองการลงทุนระยะยาวฝ่าข้ามวิกฤต”

October 4, 2022

FINNOMENA LIVE - "มุมมองการลงทุนระยะยาวฝ่าข้ามวิกฤต" >>> https://youtu.be/9p0MZwJAdeg

”ทำไมตลาดแดง! เจาะลึกผลการประชุมเฟดทุกมิติ พร้อมปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา” - FINNOMENA LIVE

”ทำไมตลาดแดง! เจาะลึกผลการประชุมเฟดทุกมิติ พร้อมปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา” - FINNOMENA LIVE

September 24, 2022

"ทำไมตลาดแดง! เจาะลึกผลการประชุมเฟดทุกมิติ พร้อมปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา" - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/JOINmz5XkA0

”เจาะลึกเงินเฟ้อ หลัง CPI สูงกว่าคาด กดดัน Fed ขึ้นดอกเบี้ย รับมืออย่างไร?” - FINNOMENA LIVE

”เจาะลึกเงินเฟ้อ หลัง CPI สูงกว่าคาด กดดัน Fed ขึ้นดอกเบี้ย รับมืออย่างไร?” - FINNOMENA LIVE

September 18, 2022

"เจาะลึกเงินเฟ้อ หลัง CPI สูงกว่าคาด กดดัน Fed ขึ้นดอกเบี้ย รับมืออย่างไร?" - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/kX7i_BZiAro

“ส่องตลาดอสังหาฯ จีน จุดเริ่มต้นวิกฤติหรือโอกาส?” - FINNOMENA LIVE

“ส่องตลาดอสังหาฯ จีน จุดเริ่มต้นวิกฤติหรือโอกาส?” - FINNOMENA LIVE

September 2, 2022

“ส่องตลาดอสังหาฯ จีน จุดเริ่มต้นวิกฤติหรือโอกาส?” - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/dt8pO8gsXt0

“เจาะลึกผลประกอบการไตรมาส 2 ผลประกอบการกำลังบอกอะไรเรา?” - FINNOMENA LIVE

“เจาะลึกผลประกอบการไตรมาส 2 ผลประกอบการกำลังบอกอะไรเรา?” - FINNOMENA LIVE

August 26, 2022

“เจาะลึกผลประกอบการไตรมาส 2 ผลประกอบการกำลังบอกอะไรเรา?” - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/8sPIbNrzorE

จับสัญญาณ Recession จากวงจรตลาดบ้านสหรัฐฯ - FINNOMENA LIVE

จับสัญญาณ Recession จากวงจรตลาดบ้านสหรัฐฯ - FINNOMENA LIVE

August 19, 2022

จับสัญญาณ Recession จากวงจรตลาดบ้านสหรัฐฯ - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/mu7kGwZQkuk

3 Indicators ที่นักลงทุนต้องรู้ เศรษฐกิจจะชะลอ หรือไปต่อ หลังสหรัฐฯ ประกาศเงินเฟ้อ! - FINNOMENA LIVE

3 Indicators ที่นักลงทุนต้องรู้ เศรษฐกิจจะชะลอ หรือไปต่อ หลังสหรัฐฯ ประกาศเงินเฟ้อ! - FINNOMENA LIVE

August 15, 2022

3 Indicators ที่นักลงทุนต้องรู้ เศรษฐกิจจะชะลอ หรือไปต่อ หลังสหรัฐฯ ประกาศเงินเฟ้อ! - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/62upspl4xPw

”ปูพื้นตราสารหนี้ในวันที่อัตราผลตอบแทนเริ่มน่าสนใจ” - FINNOMENA LIVE

”ปูพื้นตราสารหนี้ในวันที่อัตราผลตอบแทนเริ่มน่าสนใจ” - FINNOMENA LIVE

July 15, 2022

"ปูพื้นตราสารหนี้ในวันที่อัตราผลตอบแทนเริ่มน่าสนใจ" - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/nQ2bbp6DXPo

”ตรวจสุขภาพ EM รับมือเศรษฐกิจชะลอ ประเทศไหนรอด ประเทศไหนร่วง” - FINNOMENA LIVE

”ตรวจสุขภาพ EM รับมือเศรษฐกิจชะลอ ประเทศไหนรอด ประเทศไหนร่วง” - FINNOMENA LIVE

July 7, 2022

"ตรวจสุขภาพ EM รับมือเศรษฐกิจชะลอ ประเทศไหนรอด ประเทศไหนร่วง" - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/MESi9ugqdco

ครั้งแรกก่อนใครในประเทศ! เผยกลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง 2022 - FINNOMENA LIVE

ครั้งแรกก่อนใครในประเทศ! เผยกลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง 2022 - FINNOMENA LIVE

July 1, 2022

ครั้งแรกก่อนใครในประเทศ! เผยกลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง 2022 - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/Zz5zPzIjKgs

Podbean App

Play this podcast on Podbean App