FINNOMENA Podcast
FINNOMENA LIVE - ”จับตาผลประกอบการหุ้นสหรัฐฯ Sector ไหนน่าลงทุน?”

FINNOMENA LIVE - ”จับตาผลประกอบการหุ้นสหรัฐฯ Sector ไหนน่าลงทุน?”

January 14, 2022

FINNOMENA LIVE - "จับตาผลประกอบการหุ้นสหรัฐฯ Sector ไหนน่าลงทุน?" >>> https://youtu.be/b5ly4KvCHiY

”ส่องมุมมองการลงทุน 2022 จากกองทุนระดับโลก” - FINNOMENA LIVE

”ส่องมุมมองการลงทุน 2022 จากกองทุนระดับโลก” - FINNOMENA LIVE

December 24, 2021

"ส่องมุมมองการลงทุน 2022 จากกองทุนระดับโลก" - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/Qwo9W5aHxcQ

”คุยกันหลังประชุม Fed! พร้อมเจาะคำแนะนำการปรับพอร์ต” - FINNOMENA LIVE

”คุยกันหลังประชุม Fed! พร้อมเจาะคำแนะนำการปรับพอร์ต” - FINNOMENA LIVE

December 17, 2021

"คุยกันหลังประชุม Fed! พร้อมเจาะคำแนะนำการปรับพอร์ต" - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/XLe-jPhQtcU

FINNOMENA LIVE - กลยุทธ์มุมมองการลงทุนปี 2022 “The Year of Normalization”

FINNOMENA LIVE - กลยุทธ์มุมมองการลงทุนปี 2022 “The Year of Normalization”

December 13, 2021

FINNOMENA LIVE - กลยุทธ์มุมมองการลงทุนปี 2022 “The Year of Normalization” >>> https://youtu.be/2kAbEY30ww8

”ย้อนมองหุ้นโลกพุ่งฝ่าวิกฤตโควิด-19” - FINNOMENA LIVE

”ย้อนมองหุ้นโลกพุ่งฝ่าวิกฤตโควิด-19” - FINNOMENA LIVE

December 3, 2021

"ย้อนมองหุ้นโลกพุ่งฝ่าวิกฤตโควิด-19" - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/dskLLMzD9Mc

เจาะเงินเฟ้อรอบโลก ”Make or Break” - FINNOMENA LIVE

เจาะเงินเฟ้อรอบโลก ”Make or Break” - FINNOMENA LIVE

November 26, 2021

เจาะเงินเฟ้อรอบโลก "Make or Break” - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/pNRS6knPqUM

FINNOMENA Live Special : Alpha Focus by Dr. Andrew Stotz

FINNOMENA Live Special : Alpha Focus by Dr. Andrew Stotz

November 19, 2021

FINNOMENA Live Special : Alpha Focus by Dr. Andrew Stotz >>> https://youtu.be/dSWOB9aQTvw

“ส่องนโยบายการเงินโลก เงินเฟ้อ แค่ชั่วคราวหรืออยู่ยาว?” - FINNOMENA LIVE

“ส่องนโยบายการเงินโลก เงินเฟ้อ แค่ชั่วคราวหรืออยู่ยาว?” - FINNOMENA LIVE

November 12, 2021

“ส่องนโยบายการเงินโลก เงินเฟ้อ แค่ชั่วคราวหรืออยู่ยาว?” - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/O_upKs4tJlo

“Stagflation Check Up : ตรวจสุขภาพเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจ ร้อนแรงแค่ไหน?” - FINNOMENA LIVE

“Stagflation Check Up : ตรวจสุขภาพเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจ ร้อนแรงแค่ไหน?” - FINNOMENA LIVE

November 5, 2021

“Stagflation Check Up : ตรวจสุขภาพเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจ ร้อนแรงแค่ไหน?” - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/Wwp7_5ARlzc

“เจาะงบกลุ่มการเงินและเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลังงบออก กลุ่มไหนน่าซื้อกว่ากัน?” - FINNOMENA LIVE

“เจาะงบกลุ่มการเงินและเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลังงบออก กลุ่มไหนน่าซื้อกว่ากัน?” - FINNOMENA LIVE

October 30, 2021

“เจาะงบกลุ่มการเงินและเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลังงบออก กลุ่มไหนน่าซื้อกว่ากัน?” - FINNOMENA LIVE >>> https://youtu.be/ihyPesXOidM

Podbean App

Play this podcast on Podbean App