FINNOMENA Podcast
Morning Brief 28/06/65 G7 ประกาศอยู่ข้าง ‘ยูเครน’ จนจบสงคราม

Morning Brief 28/06/65 G7 ประกาศอยู่ข้าง ‘ยูเครน’ จนจบสงคราม

June 28, 2022

Morning Brief 28/06/65 G7 ประกาศอยู่ข้าง ‘ยูเครน’ จนจบสงคราม >>> https://youtu.be/ZQMfyuA6Wbs

Morning Brief 27/06/65 ครั้งแรกรอบ 100 ปี รัสเซียผิดนัดชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ

Morning Brief 27/06/65 ครั้งแรกรอบ 100 ปี รัสเซียผิดนัดชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ

June 27, 2022

Morning Brief 27/06/65 ครั้งแรกรอบ 100 ปี รัสเซียผิดนัดชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ >>> https://youtu.be/WA3WAxBR3x0

Morning Brief 24/06/65 Citigroup เตือนโอกาสใกล้ 50% เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย

Morning Brief 24/06/65 Citigroup เตือนโอกาสใกล้ 50% เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย

June 24, 2022

Morning Brief 24/06/65 Citigroup เตือนโอกาสใกล้ 50% เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย >>> https://youtu.be/FkWlJoQLrhM

Morning Brief 23/06/65 สี จิ้นผิง ฟาดชาติตะวันตก ใช้มาตรการคว่ำบาตร ทำเศรษฐกิจโลกปั่นป่วน

Morning Brief 23/06/65 สี จิ้นผิง ฟาดชาติตะวันตก ใช้มาตรการคว่ำบาตร ทำเศรษฐกิจโลกปั่นป่วน

June 23, 2022

Morning Brief 23/06/65 สี จิ้นผิง ฟาดชาติตะวันตก ใช้มาตรการคว่ำบาตร ทำเศรษฐกิจโลกปั่นป่วน >>> https://youtu.be/loxjXXiW6Qg

Morning Brief 22/06/65 อีลอน มัสก์ เตือน ”เศรษฐกิจถดถอย” Tesla เตรียมปลดพนักงาน 3.5%

Morning Brief 22/06/65 อีลอน มัสก์ เตือน ”เศรษฐกิจถดถอย” Tesla เตรียมปลดพนักงาน 3.5%

June 22, 2022

Morning Brief 22/06/65 อีลอน มัสก์ เตือน "เศรษฐกิจถดถอย" Tesla เตรียมปลดพนักงาน 3.5% >>> https://youtu.be/o56iEoTZHuU

Morning Brief 21/06/65 รัสเซียผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดให้จีน เงินรูเบิลแข็งค่าสุดรอบ 7 ปี

Morning Brief 21/06/65 รัสเซียผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดให้จีน เงินรูเบิลแข็งค่าสุดรอบ 7 ปี

June 21, 2022

Morning Brief 21/06/65 รัสเซียผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดให้จีน เงินรูเบิลแข็งค่าสุดรอบ 7 ปี >>> https://youtu.be/CCZNk-ln2Ks

Morning Brief 20/06/65 เศรษฐกิจถดถอยมาแน่ ในปี 2023Fed-คลัง-นักธุรกิจ ชี้โอกาสเกิดสูงขึ้น

Morning Brief 20/06/65 เศรษฐกิจถดถอยมาแน่ ในปี 2023Fed-คลัง-นักธุรกิจ ชี้โอกาสเกิดสูงขึ้น

June 20, 2022

Morning Brief 20/06/65 เศรษฐกิจถดถอยมาแน่ ในปี 2023Fed-คลัง-นักธุรกิจ ชี้โอกาสเกิดสูงขึ้น >>> https://youtu.be/xLjU41DxqBQ

Morning Brief 17/06/65 จีน-รัสเซีย ชื่นมื่น ต่อสายตรงอวยพรวันเกิด สี จิ้นผิง ครบ 69 ปี

Morning Brief 17/06/65 จีน-รัสเซีย ชื่นมื่น ต่อสายตรงอวยพรวันเกิด สี จิ้นผิง ครบ 69 ปี

June 17, 2022

Morning Brief 17/06/65 จีน-รัสเซีย ชื่นมื่น ต่อสายตรงอวยพรวันเกิด สี จิ้นผิง ครบ 69 ปี >>> https://youtu.be/25k8HeinoxE

Morning Brief 16/06/65 Fed ขึ้นดอกเบี้ย 75 bps แรงสุดตั้งแต่ปี 1994 ตลาดคาด ‘เศรษฐกิจถดถอย’ มาแน่

Morning Brief 16/06/65 Fed ขึ้นดอกเบี้ย 75 bps แรงสุดตั้งแต่ปี 1994 ตลาดคาด ‘เศรษฐกิจถดถอย’ มาแน่

June 16, 2022

Morning Brief 16/06/65 Fed ขึ้นดอกเบี้ย 75 bps แรงสุดตั้งแต่ปี 1994 ตลาดคาด ‘เศรษฐกิจถดถอย’ มาแน่ >>> https://youtu.be/wndX4Ujw_zw

Morning Brief 15/06/65 ตลาดมั่นใจ Fed ขึ้นดอกเบี้ย 75 bps กดดันหุ้น Bitcoin เสี่ยงหลุด $20,000

Morning Brief 15/06/65 ตลาดมั่นใจ Fed ขึ้นดอกเบี้ย 75 bps กดดันหุ้น Bitcoin เสี่ยงหลุด $20,000

June 15, 2022

Morning Brief 15/06/65 ตลาดมั่นใจ Fed ขึ้นดอกเบี้ย 75 bps กดดันหุ้น Bitcoin เสี่ยงหลุด $20,000 >>> https://youtu.be/wAfsc4S1heM

Podbean App

Play this podcast on Podbean App