FINNOMENA Podcast
FWWU : Ep74 : สรุป Fed Minutes เดือน มิ.ย. / ติดตามตลาดแรงงานสหรัฐฯ / สรุปตัวเลข PMI สหรัฐฯ และจีน

FWWU : Ep74 : สรุป Fed Minutes เดือน มิ.ย. / ติดตามตลาดแรงงานสหรัฐฯ / สรุปตัวเลข PMI สหรัฐฯ และจีน

July 11, 2022

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep74 : สรุป Fed Minutes การประชุมเดือน มิ.ย. / ติดตามตลาดแรงงานสหรัฐฯ / สรุปตัวเลข PMI สหรัฐฯ และจีน

FINNOMENA Weekly Wrap-Up รายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน ในสรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง

รับฟัง FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี
Apple podcast : https://finno.me/applepodcast
Spotify : https://finno.me/spotify
Youtube : https://youtu.be/sbnMxP2yT4w

FWWU : Ep73 : สรุปผลประชุม Fed / ตัวเลขเศรษฐกิจจีนดีกว่าคาด / เงินเฟ้ออังกฤษจะรุนแรงต่อหรือไม่

FWWU : Ep73 : สรุปผลประชุม Fed / ตัวเลขเศรษฐกิจจีนดีกว่าคาด / เงินเฟ้ออังกฤษจะรุนแรงต่อหรือไม่

June 20, 2022

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep73 : สรุปผลประชุม Fed / ตัวเลขเศรษฐกิจจีนดีกว่าคาด / เงินเฟ้ออังกฤษจะรุนแรงต่อหรือไม่

FINNOMENA Weekly Wrap-Up รายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน ในสรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง

รับฟัง FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี
Apple podcast : https://finno.me/applepodcast
Spotify : https://finno.me/spotify
Youtube : https://youtu.be/zsxNdg6JTOg

FWWU : Ep72 : ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ / การประชุม ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไร / ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แกร่งต่อ

FWWU : Ep72 : ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ / การประชุม ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไร / ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แกร่งต่อ

June 13, 2022

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep72 : ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ / การประชุม ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไร / ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แกร่งต่อเนื่อง

FINNOMENA Weekly Wrap-Up รายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน ในสรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง

รับฟัง FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี
Apple podcast : https://finno.me/applepodcast
Spotify : https://finno.me/spotify
Youtube : https://youtu.be/DmK7X0kZyeU

FWWU : Ep71 : ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ / การประชุม ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไร / ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แกร่งต่อเนื่อง

FWWU : Ep71 : ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ / การประชุม ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไร / ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แกร่งต่อเนื่อง

June 6, 2022

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep71 : ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ / การประชุม ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไร / ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แกร่งต่อเนื่อง

FINNOMENA Weekly Wrap-Up รายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน ในสรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง

รับฟัง FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี
Apple podcast : https://finno.me/applepodcast
Spotify : https://finno.me/spotify
Youtube : https://youtu.be/DtkUC8C4YM0

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep70 : ติดตาม Fed Minutes / ตัวเลขเศรษฐกิจจีนต่ำกว่าคาด / GDP ไทยและประมาณการเศรษฐกิจปี 65

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep70 : ติดตาม Fed Minutes / ตัวเลขเศรษฐกิจจีนต่ำกว่าคาด / GDP ไทยและประมาณการเศรษฐกิจปี 65

May 23, 2022

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep70 : ติดตาม Fed Minutes / ตัวเลขเศรษฐกิจจีนต่ำกว่าคาด / GDP ไทยและประมาณการเศรษฐกิจปี 65

FINNOMENA Weekly Wrap-Up รายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน ในสรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง

รับฟัง FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี
Apple podcast : https://finno.me/applepodcast
Spotify : https://finno.me/spotify
Youtube : https://youtu.be/EaPN6XW4SRc

FWWU : Ep69 : ติดตามงบหุ้นสหรัฐฯ / จีนคุมเข้มโควิดกดดันตลาด / Tesla ผลประกอบการโตกว่า 100%

FWWU : Ep69 : ติดตามงบหุ้นสหรัฐฯ / จีนคุมเข้มโควิดกดดันตลาด / Tesla ผลประกอบการโตกว่า 100%

April 25, 2022

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep69 : ติดตามงบหุ้นสหรัฐฯ / จีนคุมเข้มโควิดกดดันตลาด / Tesla ผลประกอบการโตกว่า 100%

FINNOMENA Weekly Wrap-Up รายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน ในสรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง

รับฟัง FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี
Apple podcast : https://finno.me/applepodcast
Spotify : https://finno.me/spotify
Youtube : https://youtu.be/IndZI-FW7y8

FWWU : Ep68 : GDP จีนโตกว่าคาด / สรุปผลประกอบการหุ้นแบงค์สหรัฐ / ติดตาม Powell ประชุม IMF สัปดาห์นี้

FWWU : Ep68 : GDP จีนโตกว่าคาด / สรุปผลประกอบการหุ้นแบงค์สหรัฐ / ติดตาม Powell ประชุม IMF สัปดาห์นี้

April 18, 2022

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep68 : GDP จีนโตกว่าคาด / สรุปผลประกอบการหุ้นแบงค์สหรัฐฯ / ติดตาม Powell ประชุม IMF สัปดาห์นี้

FINNOMENA Weekly Wrap-Up รายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน ในสรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง

รับฟัง FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี
Apple podcast : https://finno.me/applepodcast
Spotify : https://finno.me/spotify
Youtube : https://youtu.be/kSeCOvxxsH0

FWWU : Ep67 : สรุปผลการประชุมเฟด / ทางการจีนเข้มมาตรการส่งตลาดหุ้นร่วง / สวัสดีปีใหม่ไทย

FWWU : Ep67 : สรุปผลการประชุมเฟด / ทางการจีนเข้มมาตรการส่งตลาดหุ้นร่วง / สวัสดีปีใหม่ไทย

April 11, 2022

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep67 : สรุปผลการประชุมเฟด / ทางการจีนเข้มมาตรการส่งตลาดหุ้นร่วง / สวัสดีปีใหม่ไทย

FINNOMENA Weekly Wrap-Up รายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน ในสรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง

รับฟัง FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี
Apple podcast : https://finno.me/applepodcast
Spotify : https://finno.me/spotify
Youtube : https://youtu.be/fX_VoQCxMkQ

FWWU : Ep66 : ติดตามเงินเฟ้อไทย / สรุปประมาณการ ศก ไทย จาก กนง / ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแกร่ง

FWWU : Ep66 : ติดตามเงินเฟ้อไทย / สรุปประมาณการ ศก ไทย จาก กนง / ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแกร่ง

April 5, 2022

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep66 : ติดตามเงินเฟ้อไทย / สรุปประมาณการ ศก ไทย จาก กนง / ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแกร่ง

FINNOMENA Weekly Wrap-Up รายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน ในสรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง

รับฟัง FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี
Apple podcast : https://finno.me/applepodcast
Spotify : https://finno.me/spotify
Youtube : https://youtu.be/SqeeXr--R14

FWWU : Ep65 : จับตาประชุม กนง / สัปดาห์ตัวเลข PMI / ติดตามตลาดแรงงานและเงินเฟ้อสหรัฐฯ

FWWU : Ep65 : จับตาประชุม กนง / สัปดาห์ตัวเลข PMI / ติดตามตลาดแรงงานและเงินเฟ้อสหรัฐฯ

March 28, 2022

FINNOMENA Weekly Wrap-Up : Ep65 : จับตาประชุม กนง / สัปดาห์ตัวเลข PMI / ติดตามตลาดแรงงานและเงินเฟ้อสหรัฐฯ

FINNOMENA Weekly Wrap-Up รายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน ในสรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง

รับฟัง FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี
Apple podcast : https://finno.me/applepodcast
Spotify : https://finno.me/spotify
Youtube : https://youtu.be/otC6NbZPXWc

Podbean App

Play this podcast on Podbean App